19 Paź

Stanisław Leszczyński

20 października 1677 roku urodził się Stanisław Leszczyński, dwukrotny król Polski.


Król ten jest po dziś dzień postrzegany jako osoba kontrowersyjna. Z jednej strony człowiek dobrze wykształcony, umiejący się zachować w towarzystwie i wzbudzający sympatię. Z drugiej nazywany marionetką za sprawą swej mało patriotycznej postawy. Chętnie dał się wynieść na tron za sprawą Szwedów i pod ich dyktando rządził Polską. Ale po klęsce Szwedów z Rosjanami pod Połtawą w 1709 r., los króla się odwrócił i musiał uciekać z kraju.


W tym czasie na tron powrócił wygnany wcześniej z Polski August II Sas zwany Mocnym. Natomiast do Stanisława Leszczyńskiego uśmiechnęło się szczęście, jego córka Maria została żoną króla Francji Ludwika XV. Dumny ojciec wiódł spokojne życie w dostatku do czasu śmierci Augusta Mocnego. Wówczas ponownie udało mu się zasiąść na polskim tronie, jednak nie na długo, gdyż państwa przyszłych zaborców dążyły do osadzenia na tronie kolejnego Sasa.


Ostatni raz król Stanisław Leszczyński musiał ratować się ucieczką. Osiadł w Księstwie Lotaryngii, oddanym mu wspaniałomyślnie przez zięcia, gdzie dał się poznać z jak najlepszej strony jako budowniczy i społecznik. Budował okazałe rezydencje, ogrody, fundował biblioteki, założył Akademię Rycerską, wznosił szpitale i przytułki. Do tej pory w Nancy można podziwiać wspaniałą architekturę z czasów panowania naszego króla, a mieszkańcy z podziwem wspominają zasłużonego władcę.


Więcej o Stanisławie Leszczyńskim można przeczytać ze strony e.podreczniki.pl:


http://www.epodreczniki.pl/reader/c/195668/v/28/t/student-canon/m/j0000008TOB2v32#j0000008TOB2v32_0000001X


http://www.epodreczniki.pl/reader/c/195668/v/28/t/student-canon/m/j0000008TCB2v32#j0000008TCB2v32_00000043


http://www.epodreczniki.pl/reader/c/195668/v/28/t/student-canon/m/j0000008SKB2v32#j0000008SKB2v32_0000001E


http://www.epodreczniki.pl/reader/c/195668/v/28/t/student-canon/m/j0000008TOB2v32#j0000008TOB2v32_0000002L


http://www.epodreczniki.pl/reader/c/195668/v/28/t/student-canon/m/j0000008TPB2v32#j0000008TPB2v32_0000000D


http://www.epodreczniki.pl/reader/c/195668/v/28/t/student-canon/m/j0000008SKB2v32#j0000008SKB2v32_00000046