25 Lis

PCK

W dniach 22 – 26 listopada organizowane są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Pozarządowa organizacja Polski Czerwony Krzyż działa od 1919 roku.


PCK jest częścią Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.  Są to organizacje humanitarne niosące pomoc potrzebującym. Struktura Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.


Jak czytamy na stronie e-podręcznika, w statucie Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zapisano, że wszystkie elementy struktury „(…) stanowią łącznie światowy ruch humanitarny, którego posłannictwem jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich wszędzie, gdzie one występują, ochrona życia i zdrowia oraz działanie na rzecz poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza w czasie konfliktu zbrojnego i w innych sytuacjach zagrożenia, praca na rzecz zapobiegania chorobom oraz podnoszenia zdrowotności i opieki społecznej, popieranie dobrowolnego niesienia pomocy oraz stałej gotowości członków Ruchu do niesienia pomocy, jak również powszechnego poczucia solidarności z tymi, którzy potrzebują pomocy i ochrony ze strony Ruchu”. W poszczególnych krajach działają narodowe stowarzyszenia. Skupiają one ponad 100 mln członków i wolontariuszy w niemal wszystkich krajach. Szacuje się, że stowarzyszenia udzielają pomocy około 233 mln osób rocznie  - przykłady działalności organizacji pozarządowych