08 Cze

woj. lubelskie

Województwo lubelskie położone we wschodniej części Polski to miejsce wielu historycznych wydarzeń.

W 1569 roku król Zygmunt August zwołał do Lublina sejm walny, na który przybyli polscy posłowie, ale także przedstawiciele Litwy. W wyniku spotkania podpisano akt unii lubelskiej. Z połączenia Polski i Litwy powstało jedno państwo – Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wydarzenie to uwiecznił Jan Matejko. Jego dzieło możemy podziwiać w naszym e-podręczniku na stronie:
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/246229/v/33/t/student-canon/m/j0000008FQB5v32#j0000008FQB5v32_00000019

Sejm odbył się na zamku z XIV wieku. Po dziś dzień można go oglądać w Lublinie
(http://www.epodreczniki.pl/reader/c/246229/v/33/t/student-canon/m/j0000008FQB5v32#j0000008FQB5v32_0000001S).

Na uwagę zasługuje Kościół Trójcy Świętej nazywany Kaplicą Zamkową. Na stronie internetowej Muzeum Lubelskiego w Lublinie (http://www.muzeumlubelskie.pl/KAPLICA_TROJCY_SWIETEJ-1-126-…) udostępniono interaktywną panoramę gotyckiej kaplicy (http://www.muzeumlubelskie.pl/Panorama_kaplicy-1-128-30.html). Można podziwiać misterne freski wykonane w XV wieku na zlecenie króla Władysława Jagiełły. Kaplica Trójcy Świętej to budowla unikalna w skali europejskiej.

XX wieczna historia Lublina to między innymi powstanie w 1941 roku obozu koncentracyjnego o nazwie KL Lublin, inaczej Majdanek. Początkowo miał to być obóz dla jeńców wojennych. W lutym 1943 roku został przemianowany na obóz koncentracyjny. Jest to obecnie miejsce pamięci ok. 80 tys. ofiar. Państwowe Muzeum na Majdanku powstało w 1944 roku jako pierwsze muzeum upamiętniające ofiary II wojny światowej w Europie (http://www.majdanek.eu/pl).

Lublin możemy również zwiedzić wirtualnie, dzięki zdjęciom udostępnionym na stronie miasta (http://www.lublin.eu/…/zdjec…/zdjecia-do-pobrania,2,381.html).
Warto wiedzieć, że na obrzeżach Lublina znajduje się Muzeum Wsi Lubelskiej, w którym na otwartej przestrzeni zorganizowano Miasteczko Prowincjonalne Europy Środkowej. Zgromadzono tam obiekty typowe dla lubelskiej prowincji lat trzydziestych XX wieku (http://skansen.lublin.pl/pl/).

Czy wiesz, jakie miasto województwa lubelskiego zostało nazwane Perłą Renesansu, miastem idealnym oraz wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Unesco?
To Zamość (http://www.zabytki.zamosc.pl/page/1/).
Nazwa miasta pochodzi od nazwiska Jana Zamoyskiego, który postanowił wybudować miasto idealne w obrębie swoich posiadłości
(http://www.epodreczniki.pl/reader/c/195668/v/28/t/student-canon/m/j0000008STB2v32#j0000008STB2v32_00000089).
Polecamy ćwiczenie interaktywne, które pozwoli na poznanie poszczególnych obiektów miasta:
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/246229/v/33/t/student-canon/m/j0000008FLB5v32#j0000008FLB5v32_00000067
Zapraszamy na wycieczkę wirtualną po Zamościu:
http://www.epodreczniki.pl/reader/w/217973/v/1/aggregate#show/217972_1

Obszar województwa lubelskiego to również obszar interesujący pod względem geograficznym. Nie wszyscy wiedzą, że na tym terenie znajduje się Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Piękne widoki Wyżyny Lubelskiej możemy podziwiać na naszej platformie:
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/140282/v/29/t/student-canon/m/iCxN7aswUS#iCxN7aswUS_d5e438