02 Gru

Joseph Conrad

Teodor Józef Konrad Korzeniowski urodził się 3 grudnia 1857 roku, zmarł 3 sierpnia 1924 roku. Pisarz ukrywający się pod pseudonimem Joseph Conrad. Był synem pisarza zesłanego na Sybir. Od 1874 roku przebywał we Francji, gdzie został marynarzem. W latach 80. XIX wieku był oficerem brytyjskiej marynarki handlowej. Pływał po wodach Archipelagu Malajskiego, na Daleki Wschód i do Australii. Dopiero w latach 90. zamieszkał w Kent i zaczął uprawiać działalność literacką. W swoich dziełach nawiązuje do osobistych doświadczeń. Tytuły powieści Josepha Conrada: Szaleństwo Almayera (1895), Wykolejeniec (1896), Lord Jim (1900), Tajny agent (1907), W oczach Zachodu (1911), a także zbiór reportaży literackich z podróży do Konga − Jądro ciemności (1902) - biogram


Przeczytaj fragment powieści „Lord Jim” oraz wyjaśnienie znajdujące się na stronie e-podręcznika. „W pewnym momencie Conrad wybrał sobie personę, za którą się schował, to kapitan Marlow, żeglarz, który dużo widział i umie o tym gwarzyć, raz biorący dystans i refleksyjny, to znów zaangażowany w relacjonowanie sprawy, bardziej angielski gentleman niż niejeden Anglik, a przy tym trochę gawędziarz ze szlacheckiego dworku, w każdym razie ktoś, kto zapewniał narracji specyficzny punkt widzenia, choć jakby odbierał jej uroczysty charakter.” (P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Wrocław 1999, s. 457) Czy dostrzegasz przedstawione cechy kapitana Marlowa? - powieść Lord Jim


Wykonaj kilka ćwiczeń interaktywnych, między innymi: wskaż miejsca geograficzne, w których rozgrywa się akcja Lorda Jima; omów rolę, jaką w osobowości bohatera odegrały dzieciństwo i wartości, które wyniósł z domu rodzinnego; wskaż cechy charakteru pasujące do kreacji głównego bohatera - Ćwiczenia interaktywne