13 Paź

Dzień Nauczyciela

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich nauczycieli. W szkołach organizowane są uroczyste akademie. Ten dzień upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku na ziemiach Rzeczpospolitej.


Święto nauczycieli zostało ustanowione w 1972 roku zapisem w Karcie praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Jako dzień wolny od zajęć lekcyjnych został ustanowiony w 1982 roku w Karcie Nauczyciela na mocy Ustawy.


Komisji Edukacji Narodowej „udało się wprowadzić przemyślaną strukturę szkół podległych KEN, poczynając od Szkół Głównych (Uniwersytetów w Krakowie i Wilnie), przez wydziałowe, podwydziałowe i parafialne. Szkoły miały spełniać zadania edukacyjne, ale też być otwarte na potrzeby kraju oraz uczyć patriotyzmu.” (http://www.epodreczniki.pl/reader/c/195668/v/28/t/student-canon/m/j0000008TVB2v32#j0000008TVB2v32_0000002V)


W e-podręczniku do historii znajduje się krótki wykład dr hab. Filipa Wolańskiego na temat zasług Komisji Edukacji Narodowej, między innymi: utrzymanie powszechnego systemu edukacji w Rzeczpospolitej, wydawanie podręczników, wprowadzanie treści i języka nauk ścisłych, budowanie etosu obywatela (http://www.epodreczniki.pl/reader/c/195668/v/28/t/student-canon/m/j0000008TVB2v32).


Komisja Edukacji Narodowej powołała Towarzystwo Ksiąg Elementarnych. Jego zadaniem było opracowywanie programów i podręczników. Przykładowo, wydany w 1785r. Elementarz dla szkół parafialnych narodowych (red. Piramowicza), Powinności nauczyciela (1787), Gramatyka dla szkół narodowych (1778). Zadbano też o powstanie podręczników, np. Wstęp do fizyki dla szkół narodowych (1783) (http://www.epodreczniki.pl/reader/c/195668/v/28/t/student-canon/m/j0000008TVB2v32#j0000008TVB2v32_0000003I).


Jakie kompetencje powinien mieć nauczyciel? Według profesora Wincentego Okonia nauczyciel to zawód i powołanie (http://www.epodreczniki.pl/reader/c/131144/v/71/t/student-canon/m/j000000023B1v79#j000000023B1v79_0000001E). Polecamy Państwa uwadze fragment utworu „Stowarzyszenie umarłych poetów” Nancy H. Kleinbaum znajdujący się w e-podręczniku na stronie http://www.epodreczniki.pl/reader/c/131144/v/71/t/student-canon/m/j000000025B1v79#j000000025B1v79_0000000E.

 


Na zakończenie zapraszamy do nauki i zabawy uczniów. Czy wiesz jak skutecznie się uczyć? Przede wszystkim bądź aktywny na lekcjach (http://www.epodreczniki.pl/reader/c/130637/v/75/t/student-canon/m/iZBaUZXpQg#iZBaUZXpQg_d5e170). Sprawdź, jaki może być jeden ze sposobów zdobywania wiedzy. Rozwiąż krzyżówkę, a potem stwórz własną na stronie e-podręcznika http://www.epodreczniki.pl/reader/c/130637/v/75/t/student-canon/m/iZBaUZXpQg/auto.

 


Wszystkim nauczycielom życzymy sukcesów w pracy i satysfakcji z wykonywanego zawodu.