17 Paź

Anna Jagiellonka

18 października 1523 r. urodziła się Anna Jagiellonka, córka króla Zygmunta I Starego i królowej Bony Sforzy.

 

Jako czwarte dziecko pary Jagiellonów była dobrze wykształconą księżniczką, ze znajomością kilku języków, ale bez nadziei na tron. Z zachowanych portretów i źródeł pisanych wiadomo, że nie była panną urodziwą i wyposażoną w odpowiedni posag, dlatego długo pozostawała w stanie panieńskim. Kiedy  bezpotomnie zmarł jej brat, król Zygmunt August, w wieku 49 lat Anna stała się dziedziczką korony. Starania o jej rękę kilkakrotnie kończyły się niepowodzeniami, aż w 1575 r. została obwołana królem Polski i wielką księżną litewską. Szlachta uznała ją definitywnie za króla przyznając jej na małżonka księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego. Po śmierci króla Stefana Batorego, królowa nie chciała ponownie wychodzić za mąż i jako następcę na tronie wyznaczyła swego siostrzeńca Zygmunta III Wazę.


Związana z Warszawą, dbała o wygląd miasta i jego przywileje. Ukończyła budowę pierwszego stałego mostu na Wiśle, rozpoczętą przez Zygmunta Augusta. Urządziła także dwór w Ujazdowie i rozbudowała otaczające go ogrody.


Zmarła w Warszawie, ale pochowana została w Kaplicy Zygmuntowskiej obok ojca i brata.


Więcej informacji na temat historii naszej ojczyzny z okresu panowania Jagiellonów można się dowiedzieć ze strony epodreczniki.pl:


http://www.epodreczniki.pl/reader/c/195668/v/28/t/student-canon/m/j0000008SWB2v32#j0000008SWB2v32_0000001Z


http://www.epodreczniki.pl/reader/c/131473/v/30/t/student-canon/m/j0000007X8B1v38#j0000007X8B1v38_0000001G


http://www.epodreczniki.pl/reader/c/246229/v/33/t/student-canon/m/j0000008FRB5v32#j0000008FRB5v32_0000003Z