22 Gru

A. Mickiewicz

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Nowogródku, zmarł 26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu (ostatecznie spoczywa na Wawelu). Był poetą, pisarzem, tłumaczem, działaczem politycznym.

 

Twórczość Mickiewicza objęła epokę romantyzmu. To prąd umysłowy i artystyczny, który zakorzenił się w Europie w latach 90. XVIII wieku i trwał do połowy XIX wieku.

 

Głównymi, poruszanymi przez Adama Mickiewicza, wątkami były: indywidualizm, młodość, miłość, bunt, ludowość, natura, podróż, twórca, artysta oraz historia.

 

Zapraszamy do lektury wybranych dzieł pisarza.

 

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem” należy do arcydzieł romantyzmu.

 

Możesz dokładnie obejrzeć Ilustrację przedstawiającą rękopis oraz pierwodruk “Pana Tadeusza.

Dzieło zawiera cechy gawędy neosarmackiej, czyli charakteryzuje się przewagą zdarzeń konkretnych nad treściami abstrakcyjnymi, językiem środowiskowym dynamicznym i ekspresyjnym (przysłowia, powiedzenia, wykrzyknienia).  Przykładem realistycznego obrazowania jest między innymi fragment dotyczący opisu jednej z potraw – bigosu oraz fragment opisujący stół na weselu Zosi i Tadeusza.

 

Jednym z bardziej rozpoznawalnych fragmentów Pana Tadeusza jest opis gry Wojskiego na rogu, innym koncert Jankiela.

 

Przeczytaj wypowiedź Cypriana Norwida, który w liście do Wojciecha Cybulskiego z 9 stycznia 1867 roku napisał: „Pan Tadeusz ulubiony i słynny poemat narodowy polski, w którym jedyną poważną i serio figurą jest kto?... Żyd (Jankiel). Zresztą: awanturniki, facecjoniści, gawędziarze, pasibrzuchy, którzy jedzą, piją, grzyby zbierają i  czekają, aż Francuzi  przyjdą zrobić im  ojczyznę … Kobiet w tym arcytworze narodowym dwie: jedna – metresa  petersburska, druga – panienka  pensjonarka, i wyrostek bez profilu wyrobionego. Tła mistrzowskie, pejzaże wyższe od Ruysdaela. Oto Pan Tadeusz! Poemat pejzażysty i satyryka”.

 

W e-podręczniku do języka polskiego oraz do historii znaleźć można fragmenty utworów Adama Mickiewicza  wraz z obudową multimedialną. Są to między innymi:

 

„Świteź. Ballada. Do Michała Wereszczaki” , dodatkowo obejrzyj zdjęcia przedstawiające jezioro Świteź.

 

Przyjaciele” – wykonaj  interaktywne ćwiczenie 4. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.

 

Pielgrzym” – pielgrzym i pielgrzymowanie to słowa klucze twórczości romantyzmu. Mają one głębokie znaczenie metaforyczne. Pielgrzym to wędrowiec, tułacz. Literackiego wzorca dostarczył George Byron, który napisał Wędrówki Childe. Ich bohaterem jest człowiek melancholijny, skłócony ze światem, czujący taedium vitae (łac. ’wstręt do życia’), bezskutecznie wędrujący po świecie w poszukiwaniu sensu życia. W „Sonetach krymskich” Mickiewicza pojawia się motyw Polaka-wędrowca, Polaka-pielgrzyma. Posłuchaj wypowiedzi profesora Bednarka na temat motywu podróży w literaturze.

 

„Niepewność” – to utwór bardzo znany, dzięki muzycznej interpretacji Marka Grechuty. Poszukaj w dostępnych źródłach tej pieśni w wykonaniu artysty.

 

Na zakończenie zapraszamy w Tatry. Przy drodze wiodącej do Morskiego Oka znajduje się wodospad o nazwie Wodogrzmoty Mickiewicza.