08 Lis

J. Piułsudski

W 1918 r. po 123 latach niewoli pod zaborami trzech mocarstw: Rosji, Austro-Węgier i Niemiec, Polska odzyskała wolność. Stało się to możliwe dzięki konfliktowi, a w konsekwencji wybuchowi wojny światowej, między zaborcami. O genezie i przebiegu wojny światowej można dowiedzieć się ze strony http://www.epodreczniki.pl/reader/c/223240/v/24/t/student-canon/m/j0000008VKB3v25


Naczelnikiem Państwa został Józef Piłsudski, wielki mąż stanu, patriota i długoletni Naczelnik Państwa.


Samo wyzwolenie się z kajdan niewoli nie kończyło walki o niepodległość kraju. W dalszym ciągu rodacy musieli walczyć o utrzymanie ziem w wielu powstaniach: w Wielkopolsce, na Śląsku i na kresach wschodnich. W tym miejscu wypada wspomnieć miasto Lwów, które  jako jedyne w Polsce zostało uhonorowane za bohaterską postawę orderem Virtuti Militari.


Więcej o odzyskaniu i utrwalaniu niepodległości można dowiedzieć się ze stron e.podreczniki.pl:

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/184889/v/44/t/student-canon/m/j00000082IB4v50#j00000082IB4v50_00000005

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/205183/v/45/t/student-canon/m/j000000136Bv46#j000000136Bv46_00000024

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/223790/v/33/t/student-canon/m/j0000008NEB6v32#j0000008NEB6v32_0000000Z

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/205183/v/45/t/student-canon/m/j000000136Bv46#j000000136Bv46_0000003O

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/205183/v/45/t/student-canon/m/j000000136Bv46#j000000136Bv46_0000004H

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/205183/v/45/t/student-canon/m/j000000137Bv46#j000000137Bv46_0000001B